Silvia Ferrer

escenes d'estiu

l’aire acondicionat

la llista de la compra

la piscina

el llit i l’espill

el replanell

el banyador s’asseca

ningú ens veu

el lloc de llegir

A5

2017